top of page

Salgsvilkår

Vilkår ved booking og kjøp av kurs/WS/retreats ved Yoginis

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av kurs, workshops, varer og tjenester (produkter) gjennom Yoginis yogastudio til elever og forbrukere over nettet. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.  Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.yoginis.no er foreløpig bare tilgjengelig på norsk.
 

1: For å kunne handle med kort/kreditt på Yoginis.no må du ha fylt 18 år.

2: Er du under 18 år kan du få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsvilkårene, oppgitt på Yoginis yogastudios hjemmeside. Yoginis selger kurs og tjenester, som arrangeres på avtalte tid og sted, som beskrevet på selgers nettside.

Ved registrering og betaling, er avtalen bindende.

Partene

Selger er Yoginis yogastudio AS, heretter kalt Yoginis, Landsåsveien 5, 9405 Harstad, e-post; kristin@yoginis.no, tlf 99581948, registrert i Brønnøysund-registeret (Yoginis Yogastudio AS) med organisasjonsnummer NO 916969422. 

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Betaling

Betaling skjer via Vipps betalingssystem, oppgitt pris finnes på selgers nettside.

Betaling skjer ved inngåelse av avtale, dvs bestilling av kurs/workshop, ref. selgers nettside. 

Betaling av retreats foregår ved utsending av faktura samme år som retreats gjennomføres.  

Levering

Kursene gjennomføres til oppgitte tider og steder, ref seglers nettside.

Angrerett

Påmelding til kurs/WS/retreats er bindende. Kjøper kan selge videre sin plass, om kjøper er forhindret fra å delta.  Skriftlig beskjed gis i så tilfelle til selger (e-mail til kristin@yoginis.no)

Retur

Påmelding til kurs/WS er bindende.  Betaling skjer ved påmelding, og kjøpers kansellering medfører ikke rett til retur.

Reklamasjons-håndtering

Yoginis selger kun kurs/tjenester og retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Vi ønsker allikevel å få tilbakemeldinger hvis noe ikke er etter forventningene, slik at vi har mulighet å forbedre oss. Send mail til kristin@yoginis.no

Konflikts-løsning

Klager rettes normalt på mangler ved varer og sen levering.  Yoginis selger kun kurs/tjenester, og hvor det derfor ligger en egenrisk for kjøperen. Vi ønsker allikevel å få tilbakemeldinger hvis noe ikke er etter forventningene, slik at vi har mulighet å forbedre oss. Send mail til kristin@yoginis.no

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23400600 eller www.forbrukertilsynet.no.

KURS

Det er bindende påmelding til kurs, kursplass kan selges videre om man ikke har mulighet til å stille.  Ingen retur av kursavgift. Ved påmelding til kurs, aksepteres disse vilkår. 

bottom of page