top of page

Vilkår for yogaretreat med Yoginis yogastudio 

 

Yogaretreaten kommer ikke innunder Pakkereiseloven (Loven om pakkereiser og Reisegaranti) og Yoginis yogastudio er kun ansvarlig for yogaundervisningen. Yoginis er altså ikke ansvarlig for overnatting, bespisning, utflukter, transport eller reisen til Kreta.

 

Vilkårene inngår som en del av yogareisen. Les disse og øvrige relevante opplysninger på nettsiden før du reiser. Vilkårene for reisen sendes også til deltakerne sammen med faktura.

Dersom UD endrer reiseråd til reisemålet (feks grunnet covid eller krig i Ukraina), gjeldende for perioden for planlagt yoga-retreat, vil kostnader til yoga-undervisning refunderes i sin helhet.

 

 

1. Avtalens inngåelse og betalingsvilkår

 

Avtalen mellom partene anses inngått ved påmelding til reisen. Bestilling og betaling av yogareisen gjøres via arrangørens nettside.  Påmelding er bindende.

Du faktureres når minimum antall deltakere er påmeldt (påmeldingsfrist 1. des. -23). Dersom for få påmeldte ved påmeldingsfrist, kanselleres yogaretreaten. 

 

Ev avbestilling - se punkt 4. Avbestilling - overdragelse. 

 

 

2. Hva som omfattes av avtalen

 

Avtalen omfatter 

  • daglig yoga-program, søndag til fredag, to økter pr dag

Hotell, transport, utflukter (hotell ansvarlig):

Yoginis har inngått avtale med hotellet Casa Manolesos i Chorafakia, Chania. Hotellet har ansvar for overnatting, frokost, BBQ, transport til/fra flyplass, transport til/fra beskrevne utflukter.

Hotellrom er booket av arrangør og navn på deltager oversendes hotellet. Deltager betaler selv for hotell-oppholdet ved utsjekk på utreisedagen. Prisen for hotell-oppholdet er oppgitt på arrangørens nettside www.yoginis.no.  Yogaretreaten starter ved ankomst hotell og avsluttes på avreisedato når man forlater hotellet.

Reise (reiseselskap ansvarlig):

Yoginis anbefaler reise med Apollo tur/retur Evenes-Chania, men du står fritt til å velge andre reisemåter. Lørdag er reisedag, yogaretreaten starter søndag morgen og avsluttes etter andre yogaøkt fredag. 

3. Pris

Pris pr person for årets retreat er 4000 kr.

Fakturaer sendes ut når minimum antall deltakere er påmeldt.

Pris for anbefalt reise (direktefly tur/retur Evenes-Chania) er ca 6200 NOK pr pers.

Avventer pris på hotell/frokost/utflukter/transport fra Casa Manolesos. 

4. Avbestilling - overdragelse

 

4.1 Avbestilling ved force majeure

Den reisende har rett til å avbestille reisen, og få refundert innbetalt beløp for yogareisen, dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at forholdene også vil gjøre seg  gjeldende når reisen etter avtalen skal ta til. Retten til avbestilling etter dette punkt gjelder ikke dersom den reisende kjente, eller burde kjenne til, omstendighetene da han inngikk avtalen om kjøpet av reisen.

 

4.2 Overdragelse av reisen

Den reisende har rett til å overdra reisen til en annen som oppfyller betingelsene for å delta på yogareisen. Forutsetningen er at arrangøren gis melding om dette seneste 30 dager før yogareisen starter, og at arrangøren ikke er bundet av regler som forbyr slik overdragelse. 

 

4.3 Avbestilling mot vederlag

Ved avbestilling fra og med påmelding til avreise, eller ved manglende fremmøte på avreisedagen påløper et gebyr på 100 % av yogareisens beløp pr. deltager. 

 

4.4 Ved plutselig og alvorlig sykdom 

Hvis kunden må avbestille yogareisen på grunn av akutt sykdom gjelder fortsatt avbestillingsvilkår som beskrevet i punkt 4.3. Eventuell refusjon av yogareisens totale beløp blir en sak mellom kunde og kundens forsikringsselskap. 

Det må forventes krav fra hotellet om man etter bindende påmelding avbestiller eller ikke møter opp. 

 

5. Partenes plikter

 

5.1 Arrangørens plikter

Arrangøren skal avvikle yogareisen i samsvar med det som er avtalt med den reisende. Gjør uforutsette omstendigheter det likevel nødvendig med endringer i yogareisen, skal arrangøren i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Arrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold han forstår, eller bør forstå, har betydning for den reisende. Han må i denne sammenheng stille kunden de spørsmålene som er nødvendige for å oppfylle opplysningsplikten.

 

5.2 Den reisendes plikter

Den reisende plikter å sette seg inn i disse alminnelige vilkår eller de betingelser arrangøren har publisert på sine nettsider.

 

a) Betaling: 

Den reisende plikter å betale det avtalte vederlag innen den frist som er fastsatt i vilkårene. Vesentlig betalingsmislighold gir arrangøren rett til å annullere bestillingen.

 

b) Hensyn til medreisende etc.: 

Den reisende plikter videre å rette seg etter arrangørens egne bestemmelser slik de er presentert ham før avtaleinngåelse, hotellers og andre del-leverandørers ordensreglement, samt å rette seg etter transportørens og de stedlige myndigheters regler. Den reisende skal videre rette seg etter de anvisninger arrangøren gir om frammøtetid, fremmøtested etc. under reisen, samt de pålegg transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen. 

Den enkelte deltager på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for arrangøren. Arrangøren har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punkt.

 

c) No-show (manglende fremmøte ved avreise):

No-show (manglende fremmøte ved avreise) er å oppfatte som avbestilling av reisen, og Yoginis vil kansellere hotelloppholdet dersom ikke kunden har kontaktet oss innen 12 timer etter programfestet eller oppgitt avgangstid. Ta kontakt med Yoginis på telefon 99581948. Kunden er ansvarlig for betaling av bestilt hotell, og må selv kontakte Casa Manolsesos for å undersøke mulighetene for refusjon av hotellopphold. 

 

 

6. Personopplysninger

 

6.1 Hvordan lagres personopplysningene mine når jeg bestiller en reise?

Yoginis registrerer de personopplysningene du legger inn på arrangørens nettside eller sender pr. epost/oppgir via telefon i henhold til Personopplysningsloven. Opplysningene brukes til å ivareta arrangørens forpliktelser ovenfor deg, og de videreformidles også til arrangørens hotell-samarbeidspartner på Kreta.

 

Opplysningene brukes også i forbindelse med håndtering og administrasjon av betalinger. 

Personopplysningene slettes etter reisen.

Oppdatert 20. juni 2023

bottom of page